Gillbolaget   
       
 
Frestavägen 111, 192 48  Sollentuna   Tel 08- 623 08 24   E-post info@gillbolaget.se
 
                                                                                                     Urban Hansson jazz                   GillboLaget RecordsVÄSJÖSTADEN

I området kring Väsjön i Sollentuna planeras sammanlagt 2 800 nya bostäder med blandad bebyggelse i form av villor och lägenheter i flerfamiljshus. Kommunen planerar även för skola, förskolor, lekplatser, äldreboende och annan service.Gillbolaget ingår med fastighet i planarbetetets etapp 3, Väsjön Norra.

         Preliminär tidplan för detaljplanen:
        Samråd kring förslag till detaljplan pågick 2013-07-04 till och med 2013-09-20.
        Utställning/granskning tidigast hösten 2014.
        Antagande prel 2015.
        Laga kraft tidigast 2015.
        Byggstart på kvartersmark, två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Väsjön


                          
Copyright © 2014  GillboLaget AB